Στάθης Καστερίδης

Μπορούμε να οικοδομήσουμε καλύτερο Δήμο όλοι μαζί

  • Εξυπηρέτηση του Πολίτη
  • Τοπική Οικονομία και Ανάπτυξη
  • Φυσικό Περιβάλλον
  • Παιδεία – Αθλητισμός
  • Τουρισμός – Πολιτισμός
  • Αλληλεγγύη – Πρόνοια
Κεντρική μας επιδίωξη είναι ένας σύγχρονος ευρωπαϊκός και αποτελεσματικός Δήμος, που θα φύγει από τη στασιμότητα των τελευταίων ετών. Προτείνουμε λοιπόν ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό, καινοτόμο και μετρήσιμο.
313

Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι στον Δήμο Πέλλας

Όλοι μαζί, με συντονισμένη προσπάθεια, μπορούμε να κάνουμε το όραμα πραγματικότητα

Στον τόπο μας πρέπει να αλλάξουμε σελίδα

Η θέση μας σε

6 βασικές Προτεραιότητες

Μπορούμε να χτίσουμε καλύτερο Δήμο ΟΛΟΙ μαζί!